Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48002
Title: Báo cáo nghiên cứu điều trần tại các ủy ban của nghị viện và khả năng áp dụng ở Việt Nam
Authors: Văn phòng Quốc hội, Chương trình phát triển Liên hợp quốc
Keywords: Nghị viện
Điều trần
Giám sát
Lập pháp
Abstract: Tìm hiểu về hoạt động điều trần của một số nước trên thế giới; đối chiếu với các quy định pháp luật, thực tiễn hoạt động của các ủy ban của Quốc hội Việt Nam; từ đó phân tích nhu cầu và khả năng áp dụng điều trần ở Quốc hội Việt Nam; đề xuất một số kiến nghị ban đầu.
Issue Date: 2010
Type: Báo cáo
Extent: 136tr.
Method: http://www.vn.undp.org/
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
 • UNDP.Bao cao nghien cuu dieu tran_Vi.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,12 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • UNDP.Bao cao nghien cuu dieu tran_En.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 451,31 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.