Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48029
Title: Các chính sách tài khóa về nhiên liệu hóa thạch và phát thải nhà kính ở Việt Nam
Authors: UNDP Việt Nam
Keywords: Cải cách tài khóa
Nhiên liệu hóa thạch
Chính sách tài khóa
Phát thải nhà kính
Khí nhà kính
Abstract: Nghiên cứu những lợi ích tiềm năng của cải cách tài khóa trong lĩnh vực nhiên liệu hóa thạch; Giá nhiên liệu hóa thạch và chính sách tài chính ở Việt Nam; Những ảnh hưởng tiềm năng của cải cách tài khóa trong lĩnh vực nhiên liệu hóa thạch; Các kiến nghị về cải cách tài khóa trong lĩnh vực nhiên liệu hóa thạch ở Việt Nam
Issue Date: 2012-5
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 60tr.
Method: http://www.vn.undp.org/
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:
Thumbnail
 • UNDP.Chinh sach tai khoa ve nhien lieu hoa thach_Vi.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,82 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • UNDP.Chinh sach tai khoa ve nhien lieu hoa thach_En.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,19 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.