Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48041
Title: Nhà nước với tư cách là nhà đầu tư: Cổ phần hóa, tư nhân hóa và chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước tại Việt Nam
Authors: UNDP Việt Nam
Keywords: Doanh nghiệp nhà nước
Vốn nhà nước
Chuyển đổi doanh nghiệp
Quản lý vốn đầu tư
Cải cách doanh nghiệp
Abstract: Xem xét bối cảnh chính trị và kinh tế của cuộc cải cách và đánh giá việc định nghĩa lại về vai trò của nhà nước hiện nay thông qua những văn bản cải cách doanh nghiệp nhà nước, gồm cả những cơ cấu quản lý doanh nghiệp của Luật Doanh nghiệp 1999. Tìm hiểu tiến trình cải cách các doanh nghiệp nhà nước, phân tích quá trình nhà nước dần chuyển trọng tâm vào bảo toàn và tái đầu tư vốn nhà nước và trình bày những quy định về quản lý đầu tư vốn nhà nước.
Issue Date: 2006-10
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 50tr.
Method: http://www.vn.undp.org/
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
 • UNDP.Co phan hoa tu nhan hoa_En.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 161,55 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • UNDP.Co phan hoa tu nhan hoa_Vi.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 798,57 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.