Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48065
Title: Di cư, tái định cư và biến đổi khí hậu tại Việt Nam. Giảm nhẹ mức độ phơi bày trước hiểm họa và tổn thương từ khí hậu cực đoan thông qua di cư tự do và di dân theo định hướng.
Keywords: Biến đổi khí hậu
Di cư tự do
Di dân định hướng
Suy thoái môi trường
Người nhập cư
Tái định cư
Abstract: Nghiên cứu mối liên hệ giữa biến đổi khí hậu, di cư, tái định cư tại Việt Nam và các chính sách liên quan. Mục tiêu của báo cáo là tổng hợp những bài học kinh nghiệm quan trọng về di cư và tái định cư liên quan đến thời tiết cực đoan và đưa ra khuyến nghị về định hướng chính sách và các hành động chủ yếu nhằm tăng cường khả năng chống chịu ở các vùng di cư và tái định cư trong các năm và thập kỷ tới.
Issue Date: 2014-3
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 44tr.
Method: http://www.vn.undp.org/
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:
Thumbnail
 • UNDP.Di cu tai dinh cu va o nhiem mt o Vn_vi.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 724,23 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • UNDP.Di cu tai dinh cu va o nhiem mt o Vn-en.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 621,21 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.