Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48077
Title: Understanding the determinants of financial outcomes and choices: the role of noncognitive abilities
Other Titles: Hiểu biết các yếu tố quyết định các kết quả và lựa chọn tài chính: vai trò của nhận thức
Authors: Gianpaolo Parise, Kim Peijnenburg
Keywords: Noncognitive abilities
Không có khả năng nhận thức
Financial distress
Kinh tế
Financial choices
Lựa chọn tài chính
Saving
Tiết kiệm
Abstract: Bài viết phân tích về tầm quan trọng của nhận thức đối với việc quyết định tài chính của mỗi người dựa trên các nghiên cứu về tâm lý học và kinh tế học. Từ đó, đưa ra kết luận rằng những người không có nhận thức cao thường ít có khả năng lập kế hoạch cho nghỉ hưu và tiền tiết kiệm, đồng thời thường chi tiêu không kiểm soát và có nợ không đảm bảo.
Publisher: Bank for international settlements
Issue Date: 2017-05
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 57 trang; pdf
Method: www.bis.org
Language: en
Right: Bank for international settlements
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • work640.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 593,87 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.