Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48092
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.creatorFrançois Bourguignon-
dc.date.issued2017-08-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48092-
dc.description.abstractBài viết này xem xét các vấn đề khác nhau liên quan đến sự gia tăng bất cân đối được quan sát đặc biệt ở các nước phát triển trong thế kỷ qua. Các dữ liệu khác nhau về chu kỳ thời gian bất cân đối được đưa ra nghiên cứu, kết luận cho thấy không phải lúc nào cũng phù hợp với quan điểm chung rằng sự bất cân đối luôn có xu hướng gia tăng.-
dc.format.extent47 trang; pdf-
dc.languageenvi
dc.publisherBank for international settlementsvi
dc.rightsBank for international settlementsvi
dc.subjectTaxationvi
dc.subjectThuếvi
dc.subjectGlobalisationvi
dc.subjectToàn cầu hóavi
dc.subjectRedistributionvi
dc.subjectPhân phối lạivi
dc.titleWorld changes in inequality: an overview of facts, causes, consequences and policiesvi
dc.title.alternativeNhững thay đổi của thế giới về vấn đề bất bình đẳng: tổng quan về các sự kiện, nguyên nhân, hậu quả và chính sách.vi
dc.typeTài liệu tham khảo khácvi
dc.source.methodwww.bis.org-
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • work654.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 788,97 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.