Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48178
Title: Hình thức xử phạt trục xuất trong luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012
Authors: Cao Vũ Minh
Keywords: Trục xuất
Vi phạm hành chính
Người nước ngoài
Xử phạt trục xuất
Hành chính
Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012
Abstract: Theo Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, trục xuất hình thức xử phạt buộc người nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính tại Việt Nam phải rời lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chu nghĩa Việt Nam. Bài viết phân tích những bất cập trong các quy định pháp luật về hình thức xử phạt trục xuất, đồng thời đề xuất phương hướng hoàn thiện.
Type: Bài trích
Extent: 8 trang, pdf
Method: Tạp chí Nhà nước và pháp luật, số 1-2018
Language: vi
Right: Tạp chí Nhà nước và pháp luật, số 1-2018
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • B1-NNPL1.18-Xu phat truc xuat.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 11,17 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.