Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48262
Title: Hiện trạng ô nhiễm môi trường do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu thuộc nhóm chất hữu cơ khó phân hủy tại Việt Nam
Authors: UNDP Việt Nam
Keywords: Ô nhiễm môi trường
Hóa chất bảo vệ thực vật
Quan trắc môi trường
Ô nhiễm môi trường đất
Ô nhiễm môi trường nước
Ô nhiễm môi trường không khí
Abstract: Nghiên cứu hiện trạng ô nhiễm môi trường do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu thuộc nhóm chất hữu cơ khó phân hủy tại Việt Nam. Hỗ trợ quá trình ra các quyết định về khắc phục ô nhiễm, cải thiện môi trường các khu vực bị ô nhiễm nói riêng và công tác bảo vệ môi trường nói chung
Issue Date: 2015
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 110tr.
Method: http://www.vn.undp.org/
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:
Thumbnail
  • UNDP.O nhiem moi truong do hoa chat BVTV.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 9,83 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.