Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48312
Title: Hội nhập kinh tế quốc tế, khả năng cạnh tranh và đời sống nông thôn ở Việt Nam
Keywords: Hội nhập kinh tế
Tăng trưởng nông nghiệp
Nông nghiệp
Sản xuất nông nghiệp
Abstract: Nghiên cứu mức độ dễ tổn thương của các hộ nông dân trồng cây lâu năm trước rủi ro về giá cả; chất lượng kém của phần lớn diện tích trồng cây lâu năm hiện có ở Việt Nam và các hệ thống chế biến và tiếp thị các cây trồng xuất khẩu chính hiện không có đủ khả năng đảm bảo tối đa hóa mức giá cho người nông dân.
Issue Date: 2002-4
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 13tr.
Method: http://www.vn.undp.org/
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
 • UNDP.Hoi nhap kinh te quoc te_Vi.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 140,77 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • UNDP.Hoi nhap kinh te quoc te_En.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 122,49 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.