Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48338
Title: Báo cáo khảo sát thực trạng quản lý hành chính tòa án nhân dân địa phương ở Việt Nam
Authors: Bộ Tư pháp, UNDP Việt Nam
Keywords: Quản lý hành chính
Tòa án nhân dân
Dịch vụ tư pháp
Quản trị tòa án
Nguyên tắc xét xử
Abstract: Báo cáo cung cấp thông tin và làm rõ một số vấn đề được phản ánh từ thực tiễn, Dự án 00058492 “Tăng cường tiếp cận công lý và bảo vệ quyền tại Việt Nam” giữa Chính phủ Việt Nam và Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc (UNDP) hỗ trợ thực hiện Nghiên cứu về ý kiến của Thẩm phán đối với vấn đề quản lý toà án và sự độc lập của toà án.
Issue Date: 2014
Type: Báo cáo
Extent: 136tr.
Method: http://www.vn.undp.org/
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
 • UNDP.Thuc trang ql hanh chinh TAND.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 5,83 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • UNDP.Thuc trang ql hanh chinh TAND_En.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 3,44 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.