Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48344
Title: Xây trụ cột cho tương lai xanh
Authors: UNDP Việt Nam
Keywords: Phát triển bền vững
Tăng trưởng xanh
Bảo vệ môi trường
Nhập khẩu phế liệu
Biến đổi khí hậu
Năng lượng tái tạo
Abstract: Đặc san phản ánh quan điểm của nhiều bên tham gia, trong đó có Quốc hội, chính phủ, các doanh nghiệp, chuyên gia và cộng đồng dân cư về các khía cạnh cần được thảo luận và xem xét thấu đáo trong quá trình sửa đổi và thông qua Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi). Sáu vấn đề được thảo luận trong cuốn đặc san này bao gồm: đánh giá môi trường chiến lược và đánh giá tác động môi trường; sự tham gia của các cộng đồng dân cư và các tổ chức xã hội dân sự; nhập khẩu nguyên liệu loại thải và chất thải nguy hại; tranh chấp ô nhiễm môi trường; thương mại và môi trường; và biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh.
Issue Date: 2014
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 121tr.
Method: http://www.vn.undp.org/
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:
Thumbnail
  • UNDP.Tru cot cho tuong lai xanh.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 9,09 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.