Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48358
Title: Giám sát có sự tham gia nhằm tăng cường trách nhiệm giải trình ở Việt Nam. Đối thoại về “phương thức thực hiện” Khung phát triển sau năm 2015
Authors: UN Việt Nam
Keywords: Trách nhiệm giải trình
Lấy ý kiến công chúng
Tổ chức xã hội dân sự
Pháp lệnh dân chủ cơ sở
Abstract: Báo cáo này bao gồm những phát hiện trong quá trình nghiên cứu tài liệu cũng như tiếng nói của 42 đại diện cho các tổ chức xã hội dân sự đã tham gia trong đối thoại quốc gia vào ngày 22/7/2014.
Issue Date: 2014-7
Type: Báo cáo
Extent: 36tr.
Method: http://www.un.org.vn/vi/publications
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Giám sát

Files in This Item:
Thumbnail
  • UN.Giam sat tang cuong trach nhiem giai trinh.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 723,95 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.