Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48360
Title: Báo cáo tổng kết công tác năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016 của ngành thanh tra
Authors: Thanh tra Chính phủ
Keywords: Thanh tra
Thanh tra hành chính
Thanh tra chuyên ngành
Khiếu nại tố cáo
Tham nhũng
Hợp tác quốc tế
Cải cách thủ tục hành chính
Abstract: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2015 qua công tác thành tra, giải quyết khiếu nại tố cáo; công tác phòng chống tham nhũng; công tác xây dựng ngành thanh tra. Từ đó đề ra phương hướng nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trong năm 2016
Issue Date: 2016-1-18
Type: Báo cáo
Extent: 12tr.
Method: Thanh tra chính phủ
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Giám sát

Files in This Item:
Thumbnail
  • 81-TTCP-BC tongket2015.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 22,68 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.