Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48361
Title: Báo cáo tổng kết công tác năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 của ngành Thanh tra
Authors: Thanh tra Chính phủ
Keywords: Thanh tra
Khiếu nại tố cáo
Tham nhũng
Phòng chống tham nhũng
Thanh tra hành chính
Hợp tác quốc tế
Cải cách thủ tục hành chính
Abstract: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2016 qua công tác thành tra, giải quyết khiếu nại tố cáo; công tác phòng chống tham nhũng; công tác xây dựng ngành thanh tra. Từ đó đề ra phương hướng nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trong năm 2017
Issue Date: 2017-1-19
Type: Báo cáo
Extent: 17tr.
Method: Thanh tra Chính phủ
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Giám sát

Files in This Item:
Thumbnail
  • 140-BC-TTCP-tongket2016.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 34,22 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.