Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48362
Title: Trả lời công văn số 926/TTKQH-TV của Tổng cục hải quan- Bộ Tài chính
Authors: Bộ Tài chính
Keywords: Hải quan
Thuốc bảo vệ thực vật
Hàng nhập khẩu
Abstract: Trả lời công văn số 962/TTKHQ-TV ngày 19/6/2017 của Tổng thư ký Quốc hội về việc cung cấp thông tin nhập khẩu theo tên hàng khai báo giai đoạn từ 1/1/2014 đến 31/12/2016
Issue Date: 2017-6-21
Type: Văn bản pháp luật
Method: Bọ Tài chính
Language: en
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • 4095-BoTC-thuocbaovethucvat.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,36 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.