Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48367
Title: Công văn số 7964/BTC-TCT của Bộ Tài chính cung cấp thông tin phục vụ đại biểu Quốc hội kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV
Authors: Bộ Tài chính
Keywords: Nợ thuế
Nợ thuế doanh nghiệp
Tiền thuế phí
Tiền thuế nợ
Thực phẩm kém chất lượng
Doanh nghiệp ngoài nhà nước
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Abstract: Trả lời công văn 886/TTKQH-TV cung cấp thông tin phục vụ Quốc hội về tình hình nợ thuế của các doanh nghiệp; Về số lượng thực phẩm kém chất lượng nhập lậu vào Việt Nam
Issue Date: 2017-6-15
Type: Văn bản pháp luật
Extent: 5tr.
Method: Bộ Tài chính
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • 7964-BoTC-Nothue-ThucphamkemchatluongnhaplauvaoVN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,32 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.