Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48370
Title: Công văn số 14396/BTC-NSNN của Bộ Tài chính cung cấp thông tin phục vụ Đại biểu Quốc hội
Authors: Bộ Tài chính
Keywords: Ngân sách nhà nước
Quản lý hành chính
Chi tiêu công
Chi ngân sách nhà nước
Chi quản lý hành chính
Abstract: Trả lời công văn số 1159/TTKQH-TV, Bộ Tài chính cung cấp thông tin về tổng chi ngân sách nhà nước và chi quản lý hành chính từ năm 2008-2016
Issue Date: 2017-10-25
Type: Văn bản pháp luật
Extent: 2tr.
Method: Bộ Tài chính
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • 14396-BoTchinh-TongchiNSNN-chiQLhanhchinh2008-2016.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,65 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.