Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48371
Title: Công văn số 15662/BTC-TCT của Bộ Tài chính cung cấp thông tin phục vụ Đại biểu Quốc hội
Authors: Bộ Tài chính
Keywords: Ngân sách nhà nước
Nợ đọng thuế
Cải cách hành chính
Thuế xuất nhập khẩu
Thu hồi nợ thuế
Abstract: Công văn số 1402/TTKQH-TV, Bộ Tài chính cung cấp thông tin số liệu về thu ngân sách nhà nước 10 tháng năm 2017; Tình trạng nợ đọng thuế tính đến thời điềm hiện nay, nguyên nhân và giải pháp khắc phục; Thực trạng cải cách hành chính trong lĩnh vực thuế và hải quan, các đề xuất, kiến nghị nhằm thực hiện hiệu quả cải cách hành chính trong lĩnh vực thuế
Issue Date: 2017-11-20
Type: Văn bản pháp luật
Extent: 14tr.
Method: Bộ Tài chính
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • 15662-BoTC-ThuNSNN2017-Nodongthue.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 24,5 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.