Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48386
Title: Chỉ tiêu đánh giá phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững ở tỉnh đồng bằng ven biển
Authors: Nguyễn Thị Miền
Keywords: Phát triển nông nghiệp
Phát triển bền vững
Tỉnh đồng bằng ven biển
Nông nghiệp
Abstract: Bài viết phân tích khái niệm phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững và nội dung của phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững trong tình hình kinh tế - xã hội hiện nay.
Publisher: Tạp chí Lý luận chính trị
Issue Date: 2017-05
Type: Tạp chí
Extent: 6 trang; pdf
Method: Tạp chí Lý luận chính trị Số 5 - 2017
Language: vi
Right: Tạp chí Lý luận chính trị
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
  • B14-LLCT5.17- Phat trien nong nghiep.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,38 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.