Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48408
Title: Giải pháp thu hút sự tham gia của người dân trong phát triển du lịch ở các tỉnh Tây Nguyên
Authors: Trần Văn Thạch
Keywords: Du lịch
Các tỉnh Tây Nguyên
Sự tham gia của người dân
Sự phát triển du lịch
Abstract: Bài viết trình bày xu hướng phát triển du lịch trên thế giới và tình hình cũng như giải pháp thu hút sự tham gia của người dân trong phát triển du lịch tại các tỉnh Tây Nguyên
Publisher: Tạp chí Lý luận chính trị
Issue Date: 2017-06
Type: Tạp chí
Extent: 5 trang; pdf
Method: Tạp chí Lý luận chính trị - Số 6/2017
Language: vi
Right: Tạp chí Lý luận chính trị
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • B12-LLCT6.17Giai phap thu hut trong du lich.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,73 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.