Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48421
Title: Kinh nghiệm một số nước về phòng, chống tham nhũng chính sách
Authors: Lưu Thúy Hồng
Keywords: Tham nhũng
Tham nhũng chính sách
Lạm dụng quyền lực
Nhật Bản
Abstract: Tham nhũng chính sách là việc lạm dụng quyền lực để làm sai lệch quy trình chính sách, từ việc xác lập nghị trình, xây dựng và ban hành chính sách, đến tổ chức thực hiện, đánh giá chính sách, nhằm trục lợi bất chính. Tham nhũng chính sách thường rất tinh vi, khó phát hiện, khó đánh giá hết hậu quả và có thể đe dọa đến sự tồn vong của chế độ. Việc tham khảo kinh nghiệm quốc tế để xây dựng cơ chế phát hiện và phòng chống tham nhũng chính sách là cần thiết.
Publisher: Tạp chí Lý luận chính trị
Issue Date: 2017-06
Type: Tạp chí
Extent: 4 trang; pdf
Method: Tạp chí Lý luận chính trị - Số 6/2017
Language: vi
Right: Tạp chí Lý luận chính trị
Appears in Collections:Phân quyền - Phòng chống tham nhũng

Files in This Item:
Thumbnail
  • B20-LLCT6.17- KN NN ve phong chong tham nhung.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 5,17 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.