Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48423
Title: Báo cáo tổng kết và đánh giá 05 năm hoạt động của quỹ bảo trì đường bộ (Giai đoạn 2013-2017)
Authors: Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương
Keywords: Bảo trì đường bộ
Giao thông vận tải
Kỹ thuật đường bộ
Hạ tầng giao thông
Quỹ bảo trì đường bộ
Abstract: Đánh giá thực trạng hoạt động bảo trì đường bộ từ trước và sau khi thành lập quỹ. Sau 5 năm triển khai hoạt động, quỹ bảo trì đường bộ đã có nhiều kết quả tích cực, đã ứng dụng công nghệ kỹ thuật vào công tác bảo trì. Tuy vậy bên cạnh đó vẫn vướng một số khó khăn thách thức về nguồn vốn và hoạt động triển khai, qua đó rút ra bài học kinh nghiệm cho công tác sau này.
Issue Date: 2017-9-26
Type: Báo cáo
Extent: 15tr.
Method: Cung cấp thông tin Bộ ngành
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:
Thumbnail
  • BC tong ket 5 nam-quy bao tri dg bo-26.9.2017.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 23,41 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.