Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48442
Title: Nhân lực du lịch ở Đà Nẵng – Những vấn đề đặt ra và giải pháp
Authors: Lê Thị Thanh Huyền
Keywords: Du lịch
Đà Nẵng
Nhân lực du lịch
Abstract: Đà Nẵng là thành phố có nhiều tiềm năng phát triển du lịch. Trong những năm qua, ngành du lịch của thành phố đã đạt nhiều bước tiến trong đầu tư phát triển cơ sở vật chất, đa dạng hóa sản phẩm, xây dựng điểm đến và các tuyến du lịch để thu hút du khách trong và ngoài nước.Trong kết quả chung đó, sự đóng góp của nguồn nhân lực trong lĩnh vực du lịch có tính chất quyết định đến chất lượng dịch vụ du lịch.
Publisher: Tạp chí Lý luận chính trị
Issue Date: 2017-07
Type: Tạp chí
Extent: 5 trang; pdf
Method: Tạp chí Lý luận chính trị - Số 7/2017
Language: vi
Right: Tạp chí Lý luận chính trị
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • B14-LLCT7.17-Nhan luc du lich.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,2 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.