Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48455
Title: Công văn số 519/UBDT-CSDT cung cấp thông tin phục vụ Đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV
Authors: Ủy ban dân tộc
Keywords: Dân tộc thiểu số
Cán bộ dân tộc thiểu số
Công chức dân tộc thiểu số
Viên chức dân tộc thiểu số
Abstract: Trả lời văn bản số 731/TTKQH-TV, Ủy ban Dân tộc cung cấp một số thông tin liên quan đến chính sách cho cán bộ, công chức là người dân tộc thiểu số. Trong đó trình bày rõ tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức là dân tộc thiểu số trong các cơ quan nhà nước; về chế độ chính sách mà cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số được ban hành.
Issue Date: 2017-6-7
Type: Báo cáo
Extent: 10tr.
Method: Cung cấp thông tin Bộ ngành
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Dân tộc

Files in This Item:
Thumbnail
  • 519-UBDT-Chinh sach CBCCVC dan toc thieu so.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 14,18 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.