Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48537
Title: Công văn số 9460a/NHNN-VP của Ngân hàng nhà nước cung cấp thông tin phục vụ Đại biểu Quốc hội
Authors: Ngân hàng nhà nước
Keywords: Công ty tài chính
Tín dụng tiêu dùng
Tổ chức tín dụng
Doanh nghiệp nhà nước
Vay ưu đãi
Ngân hàng thương mại
Tích trữ vàng
Tích trữ ngoại tệ
Abstract: Phúc đáp công văn số 1418/TTKQH-TV ngày 17/11/2017, Ngân hàng nhà nước cung cấp thông tin về thực trạng công tác quản lý Nhà nước đôi với hoạt động của các công ty tài chính và hoạt động tín dụng tiêu dùng hiện nay. Trình bày báo cáo về tình hình tổ chức thực hiện gói tín dụng 100 nghìn tỷ cho vay ưu đãi để phát triển nông nghiệp công nghệ cao và đưa ra số liệu dự báo về lượng vàng và ngoại tệ tích trữ trong dân hiện nay.
Issue Date: 2017-11-20
Type: Báo cáo
Extent: 8tr.
Method: Ngân hàng nhà nước
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • 9460a-NHNN-quan ly tin dung tieu dung.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 14,26 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.