Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48593
Title: Báo cáo kết quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tháng 10 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2017
Authors: Ủy ban An toàn giao thông quốc gia
Keywords: Giao thông
An toàn giao thông
Tai nạn giao thông
Xử lý vi phạm giao thông
Abstract: Báo cáo của Ủy ban an toàn giao thông quốc gia về kết quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tháng 10 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2017
Issue Date: 2017-10-26
Type: Báo cáo
Extent: 4tr.
Method: Ủy ban An toàn giao thông quốc gia
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:
Thumbnail
  • 422-UBATGTQG-BC ket qua bao dam trat tu an toan giao thong.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,2 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.