: [9]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 9 of 9
 • item.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Như Đến (2008)

 • Giới thiệu bài nét về đóng góp của du lịch đối với nền kinh tế Tây Ban Nha và một số yếu tố ảnh hưởng chính đến quyết định điểm đến du lịch của du khách khi đến Tây Ban Nha

 • TVQH_Du lịch Việt Nam Thành công và những bài học thời kỳ hội nhập_TCCS.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • - (2020-06-30)

 • Chiến lược phát triển ngành du lịch Việt Nam đề ra mục tiêu đến năm 2020, du lịch cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; có tính chuyên nghiệp, hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật tương đối đồng bộ, hiện đại; sản phẩm du lịch có chất lượng cao, đa dạng, có thương hiệu, mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam, cạnh tranh được với các ...

 • TVQH_Du lịch Việt Nam Thành công và những bài học thời kỳ hội nhập_TCCS.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Nguyễn Minh Phong, Nguyễn Lưu (2020-06-30)

 • Chiến lược phát triển ngành du lịch Việt Nam đề ra mục tiêu đến năm 2020, du lịch cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; có tính chuyên nghiệp, hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật tương đối đồng bộ, hiện đại; sản phẩm du lịch có chất lượng cao, đa dạng, có thương hiệu, mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam, cạnh tranh được với các ...

 • TVQH_Bài học kinh nghiệm trong hoạt động marketing du lịch liên kết giữa các địa phương tại Việt Nam_TCTCKTCATBD.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Phạm Trương Hoàng, Hoàng Thị Lan Hương; Đào Minh Ngọc, Phùng Thị Hằng (2020-11)

 • Bài viết phân tích một số mô hình điển hình trong quá trình hợp tác phát triển hoạt động marketing điểm đến du lịch liên kết giữa một số địa phương ở cả ba khu vực Bắc, Trung, Nam. Từ đó, đề xuất một số bài học kinh nghiệm nhằm thúc đẩy quá trình phát triển và sự tham gia của các bên trong hoạt động marketing điểm đến du lịch liên kết giữa các địa phương tại Việt Nam

 • TVQH_Bài học kinh nghiệm trong hoạt động marketing du lịch liên kết giữa các địa phương tại Việt Nam_TCTCKTCATBD.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Phạm Trương Hoàng, Hoàng Thị Lan Hương; Đào Minh Ngọc, Phùng Thị Hằng (2020-11; 2021-03-31)

 • Bài viết phân tích một số mô hình điển hình trong quá trình hợp tác phát triển hoạt động marketing điểm đến du lịch liên kết giữa một số địa phương ở cả ba khu vực Bắc, Trung, Nam. Từ đó, đề xuất một số bài học kinh nghiệm nhằm thúc đẩy quá trình phát triển và sự tham gia của các bên trong hoạt động marketing điểm đến du lịch liên kết giữa các địa phương tại Việt Nam.

 • TVQH_Bài học kinh nghiệm trong hoạt động marketing du lịch liên kết giữa các địa phương tại Việt Nam_TCTCKTCATBD.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Phạm Trương Hoàng, Hoàng Thị Lan Hương; Đào Minh Ngọc, Phùng Thị Hằng (2020-11)

 • Bài viết phân tích một số mô hình điển hình trong quá trình hợp tác phát triển hoạt động marketing điểm đến du lịch liên kết giữa một số địa phương ở cả ba khu vực Bắc, Trung, Nam. Từ đó, đề xuất một số bài học kinh nghiệm nhằm thúc đẩy quá trình phát triển và sự tham gia của các bên trong hoạt động marketing điểm đến du lịch liên kết giữa các địa phương tại Việt Nam.

 • BIA_Sach De khong lo nhip voi cuoc song-2018_Tran Van.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Trần Văn (2018)

 • Đây là lần thứ ba tác giả Trần Văn, đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII chọn lọc các bài báo của mình đã đăng trên các báo ở trung ương trong hai năm 2016 và 2017 để giới thiệu với công chúng. Với văn phong giản dị, trong sáng, súc tích, nhiều bài đã bám sát thực tiễn sinh động hoạt động của Quốc hội, các đại biểu quốc hội, góp phần đánh giá, phân tích, phản biện chính sách, phản ánh...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 9 of 9