Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Tài liệu tham khảo khác


  • Trần Văn (2018)

  • Đây là lần thứ ba tác giả Trần Văn, đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII chọn lọc các bài báo của mình đã đăng trên các báo ở trung ương trong hai năm 2016 và 2017 để giới thiệu với công chúng. Với văn phong giản dị, trong sáng, súc tích, nhiều bài đã bám sát thực tiễn sinh động hoạt động của Quốc hội, các đại biểu quốc hội, góp phần đánh giá, phân tích, phản biện chính sách, phản ánh...

  • previous
  • 1
  • next