Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48601
Title: Emerging Green Tariffs in U.S. Regulated Electricity Markets
Other Titles: Biểu thuế xanh về điện được điều tiết tại các thị trường ở Hoa Kỳ
Authors: Letha Tawney, Priya Barua
Celina Bonugli
Keywords: Energy
Năng lượng
Abstract: Bảng tài liệu là tổng hợp một số đề xuất và dịch vụ thuế quan xanh cho khách hàng thương mại và công nghiệp tại các thị trường được quy định tại Hoa Kỳ.
Publisher: World resources institute
Issue Date: 2017-9
Type: Báo cáo
Extent: 36 trang;pdf
Method: World resources institute 2017-9
Language: en
Right: World resources institute
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • emerging-green-tariffs-in-us-regulated-electricity-markets-sep2017_0.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 436,75 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.