Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48602
Title: Báo cáo số 5818/TCĐBVN-VP của Tổng cục đường bộ Việt Nam về việc kiểm điểm tình hình thực hiện 9 tháng và kế hoạch Quý IV
Authors: Bộ Giao thông vận tải
Keywords: Giao thông
Bảo trì công trình đường bộ
Quản lý vận tải
Quản lý tài sản đường bộ
Abstract: Báo cáo của Tổng cục đường bộ Việt Nam về việc kiểm điểm tình hình thực hiện 9 tháng và kế hoạch Quý IV. Tổng kết những kết quả đạt được trong công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống các văn bản QPPL, chiến lược, quy hoạch và đề án; Công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Công tác ATGT, kiểm soát tải trọng xe, phòng chống thiên tai; Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí...Đưa ra đánh giá chung và nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017.
Issue Date: 2017-9-18
Type: Báo cáo
Extent: 19tr.
Method: Bộ Giao thông vận tải
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:
Thumbnail
  • 5818-TC Duong bo VN-kiem diem thang 9 va ke hoac quy IV.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 36,88 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.