Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48603
Title: Công văn số 12344/BGTVT-VP của Bộ Giao thông vận tải cung cấp thông tin phục vụ Đại biểu Quốc hội
Authors: Bộ Giao thông vận tải
Keywords: Ngành đường sắt
Vận tải đường sắt
Đầu tư đường sắt
Giao thông vận tải
Abstract: Phúc đáp công văn số 1217/TTKQH-TV ngày 26/10/2017, Bộ Giao thông vận tải cung cấp thông tin về tổng vốn đầu tư cho ngành đường sắt các năm 2015, 2016 và 6 tháng năm 2017. Số lượng hành khách và khối lượng hàng hóa vận chuyển bằng đường sắt các năm 2015, 2016 và 6 tháng năm 2017. Và chi phí bình quân để vận chuyển 1 tấn hàng hóa từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội của các năm 2015, 2016 và 6 tháng năm 2017
Issue Date: 2017-11-1
Type: Văn bản pháp luật
Extent: 4tr.
Method: Bộ Giao thông vận tải
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:
Thumbnail
  • 12344-BoGTVT-nganh duong sat.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,64 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.