Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48605
Title: Thirsting for Justice
Other Titles: Khát khao công lý
Authors: Carole Excell, Elizabeth Moses
Keywords: Water
Nước
Abstract: Các cơ sở công nghiệp thải ra khoảng 400 triệu tấn chất ô nhiễm độc hại vào vùng biển thế giới hàng năm. Tuy nhiên, bí mật về lượng và loại hóa chất mà các công ty thải ra vẫn đạt ngưỡng tiêu chuẩn, đặc biệt là ở châu Á. Nước bị ô nhiễm đe dọa khu vực cộng đồng dân cư nghèo.
Publisher: World resources institute
Issue Date: 2017-8
Type: Báo cáo
Extent: 82 trang;pdf
Method: World resources institute 2017-8
Language: en
Right: World resources institute
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • thirsting-for-justice.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 10,01 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.