Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48606
Title: Công văn số 2448/BVHTTDL-VP của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cung cấp thông tin phục vụ Đại biểu Quốc hội
Authors: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Keywords: Di tích lịch sử
Bảo tồn văn hóa dân tộc
Tôn tạo di tích
Xâm phạm di tích
Di sản văn hóa
Abstract: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cung cấp số liệu về tổng số di tích của Việt Nam hiện nay (phân theo di tích: cấp quốc gia đặc biệt, cấp quốc gia, cấp tỉnh, di tích lịch sử-văn hóa, kiến trúc nghệ thuật; thắng cảnh...) số lượng di tích bị xâm hại (theo các mức độ: nặng, vừa và nhẹ); Nguồn vốn đầu tư, tôn tạo di tích và hệ thống văn bản quy định, hướng dẫn thực hiện liên quan. Báo cáo kết quả đầu tư và đánh giá hiệu quả về công tác bảo tồn văn hóa dân tộc từ năm 2011 đến nay; Các quy định của pháp luật liên quan đến đầu tư cho công tác bảo tồn văn hóa dân tộc hiện nay.
Issue Date: 2017-6-8
Type: Báo cáo
Extent: 13tr.
Method: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • 2448-BoVHTTDL-Di tich va cong tac bao ton van hoa.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 24,06 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.