Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48616
Title: Implementation Guide for Utilities: Designing Renewable Energy Products to Meet Large Energy Customer Needs
Other Titles: Hướng dẫn triển khai các tiện ích: Thiết kế các sản phẩm năng lượng tái tạo để đáp ứng nhu cầu năng lượng lớn của khách hàng
Authors: Priya Barua
Keywords: Energy
Năng lượng
Recycled energy
Năng lượng tái tạo
Abstract: Nhu cầu về năng lượng của doanh nghiệp quy mô lớn coi năng lượng tái tạo như một yếu tố trung tâm trong chiến lược năng lượng tổng thể của họ. Ở một số khu vực tiểu bang, những khách hàng thương mại và công nghiệp (C & I) này đã hợp tác để tạo ra cơ hội mua năng lượng tái tạo theo cách riêng...
Publisher: World resources institute
Issue Date: 2017-6
Type: Báo cáo
Extent: 20 trang;pdf
Method: World resources institute 2017-6
Language: en
Right: World resources institute
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • Implementation_RenewableEnergy_final.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 659,54 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.