Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48626
Title: Công văn số 5899/BKHĐT-TH của Bộ Kế hoạch đầu tư cung cấp thông tin phục vụ Đại biểu Quốc hội
Authors: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Keywords: Lưu chuyển hàng hóa
Hàng xuất khẩu
Hàng nhập khẩu
Vốn đầu tư
Tổng sản phẩm trong nước
Abstract: Phúc đáp văn bản số 981/TTKQH-TV ngày 20 tháng 6 năm 2017 Bộ Kế hoạch và Đầu tư cung cấp một số thông tin, số liệu trong giai đoạn 2011 - 2016 tại các Phụ luc đính kèm về Tổng sản phẩm trong nước theo giá hiện hành; Tổng sản phẩm trong nước theo giá so sánh; Vốn đầu tư toàn xã hội theo giá hiện hành; Tổng mức lưu chuyển hàng hóa xuất, nhập khẩu.
Issue Date: 2017-7-19
Type: Văn bản pháp luật
Extent: 7tr.
Method: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • 5899-BoKHDT-PL tong sp va von dau tu 2011-2016.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 5,91 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.