Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48649
Title: Global Forest Watch Water Metadata Document
Other Titles: Dữ liệu theo dõi nguồn nước trên toàn cầu
Authors: Yiyuan Qin, Todd Gartner
Susan Minnemeyer, Paul Reig
Sarah Sargent
Keywords: Forests
Rừng
Water
Nước
Abstract: Tài liệu này giải thích một cách khoa học và cơ bản đồng thời đưa ra các giả định về cơ sở hạ tầng tự nhiên cho nước, mô tả các dữ liệu và thông tin, tài liệu nguồn dữ liệu và chi tiết phương pháp được sử dụng để phát hiện ra các vấn đề rủi ro ở đầu nguồn.
Publisher: World resources institute
Issue Date: 2016-08
Type: Báo cáo
Extent: 36 trang; pdf
Method: World resources institute
Language: en
Right: World resources institute
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • wri16_TECH_GFW-Water_draft7.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 5,4 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.