Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48679
Title: Assessing the impact of Karnataka electricity. Regulatory commission’s open access order for solar power generators in Karnataka
Other Titles: Đánh giá tác động của điện tử Karnataka. Đăng ký khai thác tiếp cận đặt hàng máy phát điện năng lượng Karnataka
Authors: Deepak Sriram Krishnan, Ashok Kumar Thanikonda
Keywords: Energy
Năng lượng
Energy generator
Máy phát điện năng lượng
Abstract: Vào ngày 18 tháng 8 năm 2014, Ủy ban Điều tiết Điện lực Karnataka (KERC) đã thông qua số đơn đặt hàng S/03/01 gọi là 'Phí vận chuyển, Phí ngân hàng & Phụ phí chéo cho các nhà máy phát điện mặt trời', theo đó tất cả các nhà máy phát điện mặt trời ở bang đã được kích hoạt dịch vụ thương mại (COD) ...
Publisher: World resources institute
Issue Date: 2016-1
Type: Báo cáo
Extent: 16 trang; pdf
Method: World resources institute
Language: en
Right: World resources institute
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • Assessing_the_Impact_of_KERC_Solar_Order.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 464,04 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.