Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48679
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.creatorDeepak Sriram Krishnan, Ashok Kumar Thanikonda-
dc.date.issued2016-1-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48679-
dc.description.abstractVào ngày 18 tháng 8 năm 2014, Ủy ban Điều tiết Điện lực Karnataka (KERC) đã thông qua số đơn đặt hàng S/03/01 gọi là 'Phí vận chuyển, Phí ngân hàng & Phụ phí chéo cho các nhà máy phát điện mặt trời', theo đó tất cả các nhà máy phát điện mặt trời ở bang đã được kích hoạt dịch vụ thương mại (COD) ...-
dc.format.extent16 trang; pdf-
dc.languageenvi
dc.publisherWorld resources institutevi
dc.rightsWorld resources institutevi
dc.subjectEnergyvi
dc.subjectNăng lượngvi
dc.subjectEnergy generatorvi
dc.subjectMáy phát điện năng lượngvi
dc.titleAssessing the impact of Karnataka electricity. Regulatory commission’s open access order for solar power generators in Karnatakavi
dc.title.alternativeĐánh giá tác động của điện tử Karnataka. Đăng ký khai thác tiếp cận đặt hàng máy phát điện năng lượng Karnatakavi
dc.typeBáo cáovi
dc.source.methodWorld resources institute-
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • Assessing_the_Impact_of_KERC_Solar_Order.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 464,04 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.