Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48680
Title: Understanding Renewable Energy Cost Parity
Other Titles: Hiểu về chi phí tương đương của năng lượng tái tạo
Authors: Joshua Ryor, Letha Tawney
Keywords: Energy
Năng lượng
Renewable Energy
Năng lượng tái tạo
Abstract: Bài viết đưa ra các cách các lựa chọn cung cấp điện (tái tạo so với truyền thống). Hai cách sử dụng điện này đã được so sánh một cách hợp lý dựa trên một số tiêu chí cụ thể.
Publisher: World resources institute
Issue Date: 2014-11
Type: Báo cáo
Extent: 6 trang; pdf
Method: World resources institute
Language: en
Right: World resources institute
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • WRI14_Factsheets_Understanding_RE_Cost_Parity_FINALv4.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 244,59 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.