Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48682
Title: Aggregating Demand for Corporate Rooftop Solar Installations
Other Titles: Tổng hợp nhu cầu lắp đặt năng lượng mặt trời trên mái nhà của các doanh nghiệp
Authors: Ashok Kumar Thanikonda, Deepak Sriram Krishnan
Shreyas Srivatsa
Keywords: Energy
Năng lượng
Solar
Năng lượng mặt trời
Abstract: Viện tài nguyên thế giới Ấn Độ và Liên minh Công nghiệp Ấn Độ (CII) thông qua sáng kiến Nhóm phát triển thị trường năng lượng xanh (GPMDG) đã cố gắng tổng hợp nhu cầu năng lượng từ sáu người mua là các công ty ở Bengaluru, Coca Cola, Infosys, IBM, Cognizant, Philips và Trung tâm triển lãm quốc tế (BIEC)
Publisher: World resources institute
Issue Date: 2016-1
Type: Báo cáo
Extent: 12 trang; pdf
Method: World resources institute
Language: en
Right: World resources institute
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • Aggregating_Demand_for_Corporate_Rooftop_Solar_Installations.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 529,69 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.