Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48686
Title: Shining a Light on Electricity Governance
Other Titles: Thắp sáng đèn trong quản trị điện
Authors: Bharath Jairaj
Keywords: Governance
Quản trị
Energy
Năng lượng
Abstract: Bài viết làm nổi bật những công việc và kết quả cụ thể của mạng lưới EGI kể từ khi được khởi xướng sáng kiến vào năm 2003.
Publisher: World resources institute
Issue Date: 2013-01
Type: Báo cáo
Extent: 28 trang; pdf
Method: World resources institute
Language: en
Right: World resources institute
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • wri12_report_4c_egi_outcomes.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,46 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.