Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48694
Title: GHG Mitigation in Japan: An Overview of the Current Policy Landscape
Other Titles: Giảm thiểu GHG tại Nhật Bản: Tổng quan về bối cảnh chính sách hiện tại
Authors: Takeshi Kuramochi, Institute for Global Environmental Strategies
Keywords: Climate
Khí hậu
Energy
Năng lượng
Japan
Nhật Bản
Current Policy
Chính sách hiện tại
Abstract: Vào năm 2013, sau hậu quả của thảm họa nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi, chính phủ Nhật Bản đã đưa ra mục tiêu sửa đổi nhằm giảm lượng phát khí thải nhà kính (GHG) xuống 3,8% so với năm 2005 vào năm 2020.
Publisher: World resources institute
Issue Date: 2014-06
Type: Báo cáo
Extent: 40 trang; pdf
Method: World resources institute
Language: en
Right: World resources institute
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • wri_workingpaper_japan_final_ck_6_11_14.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 592,48 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.