Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48696
Title: Coastal Capital: Jamaica
Other Titles: Vùng thủ đô ven biển: Jamaica
Authors: Lauretta Burke, Richard Waite
Benjamin Kushner, Emily Cooper
Peter Edwards, Nathalie Zenny
Ava Maxam, Parris Lyew-Ayee
Karen McIntyre
Keywords: Food
Thực phẩm
Water
Nước
Abstract: Phân tích này bao gồm các đánh giá về nghề cá liên quan đến rạn san hô, thiệt hại tiềm tàng đối với du lịch do xói mòn bãi biển và xem xét vai trò của các rạn san hô trong việc giảm lũ lụt ven biển trong các cơn bão. Ngoài ra, nhóm tác giả còn cung cấp một tài liệu đánh giá về 16 rạn san hô được thực hiện ở Jamaica ...
Publisher: World resources institute
Issue Date: 2011-06
Type: Báo cáo
Extent: 56 trang; pdf
Method: World resources institute
Language: en
Right: World resources institute
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • wri_working_paper_jamaica_tourism_final.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,24 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.