Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48700
Title: Evaluating the Energy Security Implications of a Carbon-Constrained U.S. Economy
Other Titles: Đánh giá ý nghĩa an ninh năng lượng của nền kinh tế Hoa Kỳ bị hạn chế carbon
Authors: Britt Childs Staley, Kathryn Zyla
Jenna Goodward, Sarah Ladislaw
Keywords: Energy
Năng lượng
Energy Security
An ninh năng lượng
Abstract: Trong bài báo này, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) và Viện Tài nguyên Thế giới xem xét tám kịch bản phát triển công nghệ và sử dụng năng lượng ở Hoa Kỳ vào năm 2035. Tất cả hình dung giới hạn nồng độ trong khí quyển.
Publisher: World resources institute
Issue Date: 2009-1
Type: Báo cáo
Extent: 16 trang; pdf
Method: World resources institute
Language: en
Right: World resources institute
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • energy_security_implications_carbon_constrained_us_economy.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 681,38 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.