Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48703
Title: Outside the Cap: Opportunities and Limitations of Greenhouse Gas Offsets
Other Titles: Vượt ngoài giới hạn: Cơ hội và thách thức đối với hiệu suất phát thải khí nhà kính
Authors: Derik Broekhoff, Kathryn Zyla
Keywords: Energy
Năng lượng
Greenhouse Gas
Khí nhà kính
Abstract: Các chương trình phục hổi carbon yêu cầu áp dụng các tiêu chí định lượng, xác minh và thực thi nghiêm ngặt để đảm bảo rằng khả năng bảo toàn của phát thải khí nhà kính (GHG). Một số loại hoạt động giảm thiểu biến đổi khí hậu-đặc biệt là các hoạt động liên quan đến đất hoặc rừng.
Publisher: World resources institute
Issue Date: 2008-12
Type: Báo cáo
Extent: 12 trang; pdf
Method: World resources institute
Language: en
Right: World resources institute
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • outside_the_cap.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 289,44 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.