Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48717
Title: Nghiên cứu công bố thông tin kế toán của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Authors: Đặng Thị Bích Ngọc
Keywords: Công ty niêm yết
Thị trường chứng khoán
Báo cáo tài chính
Công bố thông tin
Giao dịch chứng khoán
Công ty kiểm toán
Báo cáo tài chính
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Abstract: Tập trung nghiên cứu và giải quyết các vấn đề: Đo lường công bố mức độ thông tin (CBTT) kế toán của các Công ty niêm yết trên Thị trường chứng khoán. Đánh giá thực trạng mức độ CBTT kế toán xác định các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ CBTT kế toán của các Công ty niêm yết trên Thị trường chứng khoán Việt Nam thời gian qua. Từ đó, đề xuất một số gợi ý nhằm tăng cường mức độ CBTT của các Công ty niêm yết, góp phần phát triển Thị trường chứng khoán Việt Nam theo hướng bền vững.
Advisor: Nguyễn Hữu Ánh
ĐàoThị Minh Thanh
Issue Date: 2018
Type: Luận án
Method: http://luanvan.moet.edu.vn
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
 • LA_DangThiBichNgoc.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 3,75 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_DangThiBichNgoc_Tom tat.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,04 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_ DangThiBichNgoc_Sum.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 835,7 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.