Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48725
Title: Presiding With Principle: Restoring Good Governance in The U.S. Executive Branch, and Why Voters Should Care
Other Titles: Chủ trì với nguyên tắc: Khôi phục quản trị tốt trong nhánh hành pháp của Hoa Kỳ và tại sao cử tri nên quan tâm
Authors: Remi Moncel
Keywords: Governance
Chính phủ
Executive
Hành pháp
Abstract: Bài viết này mô tả các mục tiêu xã hội và môi trường đã bị hủy hoại như thế nào khi chính quyền Hoa Kỳ trong quá khứ không tôn trọng các nguyên tắc cơ bản của nền dân chủ có sự tham gia và đưa ra quyết định.
Publisher: World resources institute
Issue Date: 2008-10
Type: Báo cáo
Extent: 8 trang; pdf
Method: World resources institute
Language: en
Right: World resources institute
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • presiding_with_principle.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 374,15 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.