Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48729
Title: The Bottom Line on State and Federal Policy Roles
Other Titles: Điểm mấu chốt về vai trò chính sách của tiểu bang và liên bang
Authors: John Larsen
Keywords: Climate
Khí hậu
State
Tiểu bang
Federal
Liên bang
Abstract: Khi các chính sách giảm khí thải nhà kính (GHG) khác nhau trên toàn tiểu bang tiếp tục xuất hiện ở Hoa Kỳ, ngày càng có nhiều doanh nghiệp kêu gọi chính phủ liên bang ban hành một chính sách thống nhất, duy nhất. Triển vọng của các chính sách bổ sung giữa các cấp chính quyền khác nhau.
Publisher: World resources institute
Issue Date: 2008-8
Type: Báo cáo
Extent: 2 trang; pdf
Method: World resources institute
Language: en
Right: World resources institute
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • bottom_line_state_fed.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 105,88 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.