Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48754
Title: Chất lượng thẩm phán tòa án nhân dân nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào
Authors: Khamphanh Sophabmixay
Keywords: Tòa án nhân dân
Thẩm phán
Chất lượng thẩm phán
Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào
Abstract: Nghiên cứu cơ sở lý luận về chất lượng thẩm phán tòa án nhân dân nói chung và ở Lào nói riêng. Phân tích đánh giá thực trạng chất lượng thẩm phán tòa án nhân dân nước CHDCND Lào, từ đó rút ra những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân. Đề xuất, khuyến nghị giải pháp nâng cao chất lượng thẩm phán tòa án nhân dân nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào hiện nay.
Advisor: Lương Thanh Cường
Nguyễn Thị Thu Hà
Issue Date: 2018
Type: Luận án
Extent: 186tr.
Method: luanvan.moet.edu.vn
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
 • Toàn văn luận án.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,74 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tom tat tieng Anh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 258,91 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tom tat tieng Viet.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 346,43 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Trich yeu luan an.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 111,96 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Trang thong tin moi.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 110,03 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.