Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48755
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.creatorAlex Perera, Craig Hanson-
dc.creatorRobert Heilmayr, Điện tái tạo quốc gia-
dc.creatorDesign features, Điện tái tạo-
dc.date.issued2007-12-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48755-
dc.description.abstractBản tóm tắt chính sách WRI này tạo ra tiêu chuẩn điện tái tạo quốc gia (RES) và đưa ra các khuyến nghị cho các tính năng thiết kế cụ thể mà một quốc gia nên có.-
dc.format.extent6 trang; pdf-
dc.languageenvi
dc.publisherWorld resources institutevi
dc.rightsWorld resources institutevi
dc.subjectEnergyvi
dc.subjectNăng lượngvi
dc.subjectNational renewable electricityvi
dc.titleNational renewable electricity Standard design featuresvi
dc.title.alternativeĐiện tái tạo quốc gia Các tính năng thiết kế tiêu chuẩnvi
dc.typeBáo cáovi
dc.source.methodWorld resources institute-
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • national_renewable_electricity_standard_design_features.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 674,65 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.